Life under Covid – Information session in Czech

[EN]

This live information session is part of our COVID-19 project delivered in partnership with Public Health England. During the livestream we will deliver latest regulations and guidelines regarding COVID-19 safety measure, Test & Trace, restrictions on public life, social distancing and how to #EnjoySummerSafely.
 

[CZ]

Tato živá informační relace je součástí našeho projektu Covid-19, na kterém spolupracujeme s Public Health England. Během relace vás obeznámíme s aktuálními nařízeními a doporučeními týkajcími se Covid-19. Seznámíme vás s bezpečnostními pravidly, Test and Trace, omezeními ve veřejném životě, dodržováním bezpečné vzdálenosti a jak na #UžívejteLétoBezpečně