The third in this year Discussion Film Club, with screening of ‘Teddy bear’, Polish comedy from 1980, directed by Stanisław Bareja.

It is an iconic picture about the absurdity of life during the communist regime in Poland, full of scenes and dialogues that soon became classics and entered the Polish vernacular for good.

The Discussion Film Club is taking place at West Bromwich Library every last Saturday of the month. Our meetings give the opportunity to get a taste of Polish comedy classics, express an opinion about films and meet new people!

FREE ENTRY

The event is organised together with Creative Black Country and Black Country Touring. Supported by #filmhubwestmidlands


Trzeci w tym roku seans Dyskusyjnego Klubu Filmowego, podczas którego zostanie wyświetlony film “Miś” w reżyserii Stanisława Barei.

Film opowiada o absurdach życia w Polsce Ludowej i jest pełen klasycznych już dziś scen i dialogów, które na stałe zadomowiły się w polskim języku potocznym.

Spotkania DKF odbywają sią w Bibliotece w West Bromwich w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Jest to świetna okazja do obejrzenia klasyki polskiej kinematografii, wyrażenia swojej opinii podczas dyskusji oraz
do poznania nowych osób!

WSTĘP DARMOWY

Wydarzenie organizowane we współpracy z Creative Black Country i Black Country Touring. Środki pozyskano z #filmhubwestmidlands