Mikołajki w Centrali! | St Nicholas at Centrala

Mikołajki w Centrali! Uwielbiamy naszą europejską tradycję Dnia Świętego Mikołaja, który przypada 6 grudnia, kiedy to dzieci otrzymują prezent najczęściej zostawiony w butach!

Chcielibyśmy ta tradycje przynieść do Centrali 2 grudnia! Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 11 lat z rodzicami/ opiekunami w podróż na Biegun Północny, gdzie spotkamy Świętego Mikołaja! Aby się przygotować, spędzimy czas twórczo tworząc prezenty dla Mikołaja i grając w gry.
Wszystkie dzieci otrzymają polskie książeczki i słodycze. Każde dziecko będzie miało okazję spędzić czas ze Świętym Mikołajem.

W cenę biletu wliczony jest koszt prezentu oraz bezpłatna kawa dla rodziców/opiekunów z naszej kawiarni.

Koszt biletu wynosi 7,5 GBP za pierwsze dziecko i 5 GBP za drugie i więcej dzieci. Wstęp dla dorosłych jest darmowy, jednak prosimy, aby w grupie nie było więcej niż 2 rodziców/opiekunów, ze względu na brak miejsca.

Wszystkie prezenty zapakujemy wcześniej, dlatego przy rezerwacji biletów prosimy o podanie imienia i wieku dziecka/dzieci.

St Nicholas at Centrala! We love our European tradition of St Nicholas Day which falls on th 6th of December, when children recieve gift overnight in their shoes!

We are bringin this traditional day to Centrala on the 2nd of Decemeber and would like to invite children between the ages of 5 and 12 with parents, on a journey to the North Pole where we will meet St Nicholas! To prepare, we will spend time creatively creating gifts for St Nicholas, and playing games.

All children will receive gifts from St Nicholas of Polish books and sweets. Each child will have the opportunity to spend time with St Nicholas.

The ticket price includes cost of the gift and a free coffee for parents from our Centrala cafe.

The cost of the ticket is £7.5 for the frrst child and £5 for second and more. There are no tickets for parents or carers, however we ask that no more than 2 parents/carers attend per group, due to lack of space.

We will wrap all the gifts beforehand, so please provide your child/childens names and age when booking tickets.