Wednesday - Saturday, 12-6PM
search

Life under Covid - Information session in Czech

During the Interactive Livestream session we will provide the latest updates about regulations and guidelines regarding COVID-19 safety measures, including Test & Trace, restrictions on public life, social distancing and how to #EnjoySummerSafely.
It will be an informal session with questions and discussions about everyday life during the pandemic.
Session provided by @Czech & Slovak Club UK.
Watch here.
 

[CZ] Tato živá informační relace je součástí našeho projektu Covid-19, na kterém spolupracujeme s Public Health England. Během relace vás obeznámíme s aktuálními nařízeními a doporučeními týkajcími se Covid-19. Seznámíme vás s bezpečnostními pravidly, Test and Trace, omezeními ve veřejném životě, dodržováním bezpečné vzdálenosti a jak na #UžívejteLétoBezpečně
This live information session is part of our COVID-19 project delivered in partnership with @HealthyBrum
ORGANISER:
Centrala

Phone: 0121 513 0240

centrala@centrala-space.org.uk
www.centrala-space.org.uk