Wednesday - Saturday, 12-6PM
search
Film

Discussion Film Club - Mi? / Teddy Bear

The third in this year Discussion Film Club, with
screening of ‘Teddy bear’, Polish comedy from 1980, directed by Stanis?aw
Bareja.

It is an iconic picture about the absurdity of
life during the communist regime in Poland, full of scenes and dialogues that
soon became classics and entered the Polish vernacular for good.

The Discussion Film Club is taking place at West
Bromwich Library every last Saturday of the month. Our meetings give the
opportunity to get a taste of Polish comedy classics, express an opinion about
films and meet new people!

FREE ENTRY

The event is organised together with Creative
Black Country and Black Country Touring. Supported by #filmhubwestmidlands

------------------------------------------------------------------------

Trzeci w tym roku seans Dyskusyjnego Klubu
Filmowego, podczas którego zostanie wy?wietlony film "Mi?" w
re?yserii Stanis?awa Barei.

Film opowiada o absurdach ?ycia w Polsce Ludowej i
jest pe?en klasycznych ju? dzi? scen i dialogów, które na sta?e zadomowi?y si?
w polskim j?zyku potocznym.

Spotkania DKF odbywaj? si? w Bibliotece w West
Bromwich w ka?d? ostatni? sobot? miesi?ca. Jest to ?wietna okazja do obejrzenia
klasyki polskiej kinematografii, wyra?enia swojej opinii podczas dyskusji oraz
do poznania nowych osób!

WST?P DARMOWY

Wydarzenie organizowane we wspó?pracy z Creative
Black Country i Black Country Touring. ?rodki pozyskano z #filmhubwestmidlands

ORGANISER:
Centrala

Phone: 0121 513 0240

centrala@centrala-space.org.uk
www.centrala-space.org.uk