Wednesday - Saturday, 12-6PM
search
Film

Discussion Film Club - Juliusz / Julius

SCROLL DOWN FOR POLISH
=========================
Join us for the fourth in this year Discussion Film Club, with screening of 'Julius', Polish comedy from 2018 directed by Aleksander Pietrzak.

The film tells about art teacher whose main problem in life is his incessantly partying father. When the senior suffers a second heart attack and yet refuses to change his lifestyle, Juliusz will have to find a way to influence his behavior.

The Discussion Film Club is taking place at West Bromwich Library every last Saturday of the month. Our meetings give the opportunity to get a taste of Polish comedy, express an opinion about films and meet new people!

This screening and discussion will take place on the last Saturday of April 27/04/2019 at 1PM

FREE ENTRY

The event is organised together with Creative Black Country and Black Country Touringg. Supported by #filmhubwestmidlands

------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na czwarte w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, podczas którego zostanie wy?wietlony film "Juliusz", polska komedia z 2018 roku w re?yserii Aleksandra Pietrzaka.

Film opowiada o pouk?adanym nauczycielu, którego najwi?kszym problemem w ?yciu jest wiecznie imprezuj?cy ojciec. Po drugim zawale starszy m??czyzna odmawia zmiany stylu ?ycia. G?ówny bohater postanawia za wszelk? cen? wp?yn?? na zmian? decyzji swojego ojca.

Spotkania DKF odbywaj? si? w Bibliotece w West Bromwich w ka?d? ostatni? sobot? miesi?ca. Jest to ?wietna okazja do obejrzenia klasyki polskiej kinematografii, wyra?enia swojej opinii podczas dyskusji oraz do poznania nowych osób!

Spotkanie b?dzie mia?o miejsce w ostatni? sobot? kwietnia 27/04/2019 o godzinie 13.00

WST?P DARMOWY

Wydarzenie organizowane we wspó?pracy z Creative Black Country i Black Country Touring. ?rodki pozyskano z #filmhubwestmidlands

ORGANISER:
Centrala

Phone: 0121 513 0240

centrala@centrala-space.org.uk
www.centrala-space.org.uk